Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914 - 1918

/Czechoslovak Volunteers in the World War 1914-1918/

Pro přehrání filmu potřebujete Flash Player.
1934 V: Památník osvobození Pr: n/a ZV: CZ

Foto

Obsah

Film věnovaný čsl. legionářům v 1. světové válce začíná symbolickými záběry ilustrujícími vypuknutí válečného konfliktu - nápis Sarajevo, animovaná mapa Evropy v plamenech a detail pistole při střelbě. Prostřednictvím tématu mobilizace jsou postupně představeni nejvýznamnější účastníci konfliktu - Rakousko-Uhersko vyhláškou císaře Františka Josefa I. "Mým národům" a pochodujícími vojáky, Německo nákladním vlakem s vojenskou technikou a vojáky loučícími se na nádraží před odjezdem na frontu. Státy "Dohody" reprezentují záběry ruských vojáků nastoupených před carem Mikulášem II., francouzských vojáků v polním ležení a na koních a anglické námořní bitevní lodě. Českoslovenští legionáři jsou zachyceni jednak při slavnostním aktu kyjevské přísahy čsl. dobrovolníků v Rusku a při přísaze roty Nazdar ve francouzském Bayonne. V souvislosti s bitvou u Terron-Vouzieres, které se účastnili čsl. legionáři, se ve filmu nachází sekvence z válečného bojiště. Obrazy vojáků na nákladních automobilech, v zákopech a při obsluze děla střídají záběry výbuchů, střelby z děla a francouzských bojových dvojplošníků. V další části sledujeme významné politiky a armádní generály při návštěvě čsl. jednotek - italského krále Viktora Emanuela při přísaze čsl. dobrovolníků v Padově po skončení války, generála M. R. Štefánika v Jekatěrinburgu, generála Syrového a T.G. Masaryka v Darney na návštěvě čsl. pluku při návratu do vlasti v roce 1918. Další část filmu je věnována osobnosti prezidenta T. G. Masaryka. Nejprve vystupuje z vlaku v italské Batavii za účelem vykonání vojenské přehlídky a poté je vítán Aloisem Rašínem v Praze na Staroměstském náměstí. Pozornost je věnována také československým legionářům na Sibiři. Kamera zabírá vojáky na nádraží, poté ve chvílích odpočinku při sportu. Hrají fotbal, skáčí do výšky bez rozběhu i s rozběhem, soutěží ve vrhu koulí, ve skoku dalekém a v běhu. Vidíme je při skupinových cvičeních na hřišti, kde cvičí s batony a prostná. Někteří z nich hrají odbíjenou v uniformách. Technické oddíly provádějí údržbu železničních zařízení. Snímek zachycuje také hřbitov s hroby padlých legionářů. Náhrobky vznikají v sochařské dílně, kde byl vyhotoven také zachycený pomník padlým příslušníkům čs. legií s českým lvem. Dále vidíme záběry z přesunu vojáků po železnici do Irkutska a jejich pobyt v Chicagu a Washingtonu, kde jsou nadšeně vítáni krajany. V závěru snímku následují opět záběry z Ruska (bajkalská krajina a vesnice cestou do Vladivostoku) a z Mandžurie, kde právě probíhá oslava Nového roku.

Zkratky