Za československý stát

/For the Czechoslovak State/

Pro přehrání filmu potřebujete Flash Player.
1928 V: Ministerstvo národní obrany Pr: 1928-10-26 ZV: CZ

R: Vladimír Studecký N: Rudolf Medek K: Vojtěch Vyšín H: (kovář Václav Janda, italský legionář), (dělník Bárta, francouzský legionář), (rolník Tomeš, ruský legionář), Rudolf Medek (on sám, generál), Vladimir Ivanovič Selivačev (on sám, ruský generál), Stanislav Čeček (on sám, poručík), (Tomešův syn Jeníček), (obecní sluha s bubnem), (Tomešův syn, pěšák čs.armády), (Jandův syn, jezdec čs.armády), (Tomešův syn, dělostřele čs.armády), Nelly Ardenová (slovanská víla)

Foto

Obsah

Tři mladí muži, kovář Janda, dělník Bárta a rolník Tomeš, se po práci přátelsky potkávají ve své vsi pod Karlštejnem. Když je vyhlášena po atentátu v Sarajevu mobilizace, musejí nastoupit do rakouské armády. Loučí se s nimi manželky i malí synové. Muži ale nechtějí bojovat za Rakousko-Uhersko, touží po vlastním samostatném státě. Podaří se jim dostat do vznikající československé armády na různých frontách a z války se vracejí domů jako ruský, francouzský a italský legionář. Čekají už na ně ženy a dorostlí synové. Ti jsou pak povoláni do armády nového státu a díky příkladu otců se z nich stávají dobří vojáci. Syn kováře, italského legionáře, je v jezdeckém oddílu. Ruský legionář, rolník Tomeš, je pyšný na syna pěšáka. Dělostřelcem je syn dělníka Bárty, francouzského legionáře. A tak, jak bylo uvedeno v dobovém tisku, "když přijedou domů na dovolenou, chlubí se otcům našimi pluky, děly, aeroplany a svým nejvyšším velitelem, presidentem Masarykem. A tak stateční otcové, kteří krváceli za vlast, dožijí se plného štěstí v osvobozené československé vlasti."

Zkratky